Dostępność

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana tak, aby była zarówno dostępna, jak i kompatybilna z powszechnymi technologiami wspierającymi, wykorzystywanymi przez osoby odwiedzające z niepełnosprawnością, w tym z czytnikami ekranowymi i oprogramowaniem powiększającym obraz na ekranie. Dla poprawienia dostępności strona została, w miarę możliwości, opracowana zgodnie z zaleceniami opracowanej przez W3C (World Wide Web Consortium) inicjatywy WAI (Web Accessibility Initiative) mającą na celu zwiększenie dostępności stron WWW.

Stale testujemy i modyfikujemy tę stronę w celu spełnienia zaleceń w zakresie jej dostępności. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszych standardów dostępności lub w przypadku problemów z dostępem do naszej witryny prosimy o kontakt.

Nawigacja po witrynie

Staramy się dopilnować, aby nasza strona zawierała przydatne treści, rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwą nawigację.

Obrazy

Wszelkie kontekstowe obrazy wykorzystane na tej stronie zawierają krótkie opisy w tekście zastępczym, odczytywane przy pomocy powszechnych technologii wspierających, takich jak czytniki ekranowe (za pośrednictwem atrybutów ALT). Czysto dekoracyjna grafika nie może zawierać takich opisów (atrybuty ALT są puste). Złożone obrazy mogą zawierać więcej znaczących opisów w atrybutach LONGDESC lub podpisach wyjaśniających znaczenie każdego obrazu na czytnikach ekranowych.

Ustawienia przeglądarki

Aby zmienić sposób wyświetlania tej witryny, na przykład rozmiar tekstu lub kolory tekstu hiperłącza, należy skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej. W najnowszych wersjach przeglądarki Internet Explorer:

Aby na stałe zmienić czcionkę lub kolor:

 1. W menu „Narzędzia” przeglądarki wybierz „Opcje internetowe”.
 2. Na karcie „Ogólne” wybierz „Dostępność”.
 3. Zaznacz trzy pola.
 4. Kliknij przycisk OK, aby powiększyć tekst.
 5. W menu „Narzędzia” przeglądarki wybierz „Opcje internetowe”.
 6. Na karcie „Ogólne” wybierz „Dostępność”.
 7. Zaznacz pole „Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web”.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. W menu przeglądarki wybierz „Widok”.
 10. Kliknij „Rozmiar tekstu”.
 11. Wybierz rozmiar tekstu.

Aby zmienić kolor tekstu:

 1. W menu „Narzędzia” przeglądarki wybierz „Opcje internetowe”.
 2. Na karcie „Ogólne” wybierz „Kolory”.
 3. Odznacz pole „Użyj kolorów systemu Windows”.
 4. Kliknij pole z opisem „Tekst” i wybierz kolor.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Aby uniemożliwić wyświetlanie grafik i obrazów:
 7. W menu „Narzędzia” przeglądarki wybierz „Opcje internetowe”.
 8. Na karcie „Zaawansowane” przewiń w dół do nagłówka „Multimedia”.
 9. Odznacz opcje odtwarzania grafiki dotyczące animacji, wideo, zdjęć i obrazów, klikając odpowiednie pola.
 10. Kliknij „Zastosuj”, a następnie OK.

Aby zmienić rozmiar okna:

 1. W menu „Widok” przeglądarki wybierz „Pełny ekran” lub naciśnij klawisz F11.
 2. Aby zmienić kolor łączy wyświetlanych na ekranie:
 3. W menu „Narzędzia” przeglądarki wybierz „Opcje internetowe”.
 4. Na karcie „Ogólne” wybierz „Dostępność”.
 5. Kliknij pole „Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web” (powinno być zaznaczone).
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Wybierz kartę „Ogólne” i kliknij „Kolory”.
 8. Odznacz pole „Użyj koloru aktywowania” (powinno być puste).
 9. Kliknij pole z opisem „Odwiedzone” i wybierz odpowiedni kolor, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij pole z opisem „Nieodwiedzone” i wybierz odpowiedni kolor, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Kliknij przycisk OK w oknie „Kolory”.
 12. Kliknij przycisk OK w oknie „Opcje internetowe”.