Przyczyny wrażliwości zębów

Przyczyny wrażliwości zębów

Przyczyny wrażliwości zębów

Przyczyny wrażliwości zębów

Zdrowie dziąseł i wrażliwość

Bez zdrowych dziąseł nie ma zdrowych zębów. Recesja dziąseł to jedna z głównych przyczyn wrażliwości zębów. Zbyt częste lub agresywne szczotkowanie zębów, długotrwała choroba dziąseł (zapalenie dziąseł lub choroba przyzębia), a nawet zaawansowany wiek mogą przyczyniać się do recesji dziąseł. Z czasem cofanie się dziąseł może powodować stopniowe odsłonięcie leżącej pod nimi zębiny.

Zdrowie dziąseł i wrażliwość

Czy zabiegi wybielające zęby powodują wrażliwość?

Wrażliwość zębów odczuwana podczas profesjonalnych zabiegów wybielających zęby lub po ich zakończeniu różni się od nadwrażliwości zębiny. Nadwrażliwość zębiny to powszechna i bolesna dolegliwość zębów, która może pojawić się, gdy dojdzie do odsłonięcia zębiny (głównie wskutek recesji dziąseł lub ścierania się zębów). Natomiast w przypadku zabiegów wybielania zębów uważa się, że środek wybielający używany do zabiegu penetruje w głąb zęba, powodując jego wrażliwość.

Badania kliniczne wskazują, że pasty do zębów zawierające azotan potasu mogą zmniejszyć wrażliwość zębów związaną z profesjonalnymi zabiegami wybielającymi. U pacjentów, którzy w ramach tych badań stosowali pastę Sensodyne® z azotanem potasu przez dwa tygodnie przed zabiegami wybielającymi i podczas zabiegów, wrażliwość zębów po zabiegu była mniejsza niż u pacjentów, którzy stosowali zwykłą pastę z fluorem.

Osoby, które planują poddać się zabiegowi wybielania zębów, powinny porozmawiać ze swoim dentystą na temat wrażliwości wywołanej użyciem środków wybielających.

Czy zabiegi wybielające zęby powodują wrażliwość?

O WRAŻLIWOŚCI

Kontrola online Sensodyne

Kontrola online Sensodyne®

Czy myślisz, że masz objawy wrażliwości zębów? Kontrola online to narzędzie, które pozwala uzyskać więcej informacji. Trwa tylko kilka minut i możesz wykonać ją już teraz.

Wykonaj kontrolę online